TEK TİP ŞARTNAME DAHA RASYONEL...

 

        Beşer Ecza Deposu genel müdürü Ahmet Sarıbay, Türkiye’deki ekonomik sorunların, kamu ilaç dağıtımını da etkilediğini; özellikle kamunun ödeme güçlüğüne düştüğü dönemlerde pek çok zorlukla karşı karşıya geldiklerine dikkat çekiyor.

        Genel Merkezi Ankara'da bulunan Beşer Ecza Deposu, 1978 yılında faaliyetlerine başlamış.Firma 5500 m2'lik modern ve gelişmiş alt yapı olanaklarıyla donatılmış kapalı alanda ve Türkiye genelinde oluşturduğu bölgesel irtibat ağlarıyla ticaret faaliyetlerini sürdürüyor.

        1990'lı yıllardan itibaren bölgesel yapılanma ve kurumsallaşma sürecine giren firma, bugün tüm bölgelerde 12 ilde oluşturduğu bölge temsilcilikleriyle merkezi yönetime ülke geneline yaygınlaştırmış durumda.


        Beşer Ecza Deposu, Türkiye genelinde ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına(devlet hastaneleri,üniversite hastaneleri)bütünsel kalite anlayışıyla ilaç satışı ve dağıtımı yapılıyor.Genel müdür Ahmet Sarıbay,bölgesel yapılanma sürecini tamamladıklarını ve artık Türkiye'nin ve artık Türkiye'nin en ücra köşesindeki ilçe hastanelerine kadar hizmet verebildiklerini söylüyor.Bilgi ve teknoloji çağında şirketlerin zamana karşı yarıştığı,zamanı daha verimli ve rasyonel kullanmak adına da ciddi yatırımlar yapıldığını dile getiren Sarıbay, 2006 yılında bilgi akışının daha hızlı olabilmesi adına Beşer Ecza’nın mobil ofis uygulamasına geçtiğini belirtiyor.Sarıbay’a göre bu uygulamayla bölge çalışanları ile merkez çalışanları arasındaki bilgi akışı çok daha hızlı hale gelmiş.

Kamuya ilaç dağıtımında izlenen süreç nedir?

        Kamu ilaç dağıtımında satışlar ihale yoluyla yapılıyor.İhalesine iştirak edilen hastane,verilen en ucuz fiyatlara göre aldığı karara ilgili firmaya tebliğ ediyor ve ardından taraflar arasında sözleşme imzalanıyor.Sözleşmede yer alan teslim takvimine göre satış işlemleri gerçekleştiriliyor.Bu noktada özellikle belirtmek istediğim konu; Türkiye genellinde kamuya ait 500 hastanenin bulunduğu ve her bir hastanenin ayrı ayrı ihale yaptığıdır.

        Beser Ecza Deposu olarak 2005 yılında iştirak ettiğimiz ihale sayısı 1000’in üzerinde.Her bir ihale için kamu ve özel sektörün yapacağı masraflar göz önüne alındığında ihale sayısının çok fazla olması aynı oranda masrafların artmasını da beraberinde getiriyor.Bölgesel toplu ihaleler yapılırsa ihale sayısı da azalacaktır.Bunun sonucunda ihale giderlerimiz düşeceğinden bu, teklif edeceğimiz fiyatlara yansıyacaktır.Ayrıca toplu ihalelerde alım adetleri daha yüksek olacağından daha rekabetçi ve düşük fiyatların çıkması kaçınılmaz.Bu da kamu ilaç harcamalarında ciddi bir tasarruf yaratacak ve ihale sayısı azalacağından etkin bir denetim yapılabilecektir.

Peki kamu kurum ve hastanelerine ilaç dağıtımın gündemindeki sorunlar neler?

        Türkiye’nin genel ekonomik sorunları, kamu ilaç dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaları da doğal olarak etkiliyor.Özellikle kamunun ödeme güçlüğüne düştüğü dönemlerde tüm sektörlerde olduğu gibi kamuya ilaç dağıtımı yapan firmalar da pek çok zorlukla karşı karşıya geliyor.Hastanelerden tahsilatların zamanında yapılamaması veya çok geç yapılması (bu süre bazı hastanelerde bir seneyi geçebiliyor ) sektörümüzün öngörülemeyen bir finansman yüküyle karşı karşıya kalması ve kar marjımızın çok düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

        Sunduğumuz hizmetin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve aynı kalitede devam edebilmesi için hastanelerimizin ödeme programlarının disipline edilmesi ve şartnamede yazan ödeme sürelerine mutlaka uyulması gerekir.Bunun dışında hastanelerin ihale şartname bedelleri, geç teslimde uygulanacak ceza oranları ve son kullanma tarihleri dolan ilaçların değiştirilmesi hususlarındaki farklılıklar da bir başka önemli sıkıntı noktasını oluşturuyor.Bu bağlamda bölgesel toplu ihaleler yapılarak tek tip standart şartnamelerin oluşturulması ve uygulanması daha rasyonel olacaktır.

ılaçta iyi dağıtım uygulamaları konusunda deponuzun altyapısından bahseder misiniz?

         Depo genel merkez binamız, Sağlık Bakanlığı tarafından 1999 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iyi dağıtım ve muhafaza uygulamaları yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Dolayısıyla bina, tesis ve depolama alanlarında en üst düzey bilgisayarlı ekipman ve donanım mevcut.Bu sayede ürünler uygun şartlarda (depolama alanı nem ve ısı kontrolü, soğuk hava deposu vb.)elektronik alet ve cihazlarla izleniyor.Ayrıca mal kabul ve sevk bölümleri de prosedürlere uygun olarak düzenlenmiştir.

 

DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KISA VADEDEKİ HEDEFLERİMİZİN BAŞINDA, VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRMAYI VE DAğITIM GİDERLERİMİZİ AZALTIP FAALİYET KARINI YÜKSELTMEYİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ.


Stok yönetim konusunda kullandığınız sistemler neler?

        ılaçlarda son kullanma tarihinin olması ve günümüz koşullarında stok maliyetinin kontrolü, stok yönetimini çok daha önemli hale getiriyor. şirketimizde stok yönetimi bilgisayar ortamında son kullanma tarihleriyle birlikte takip ediliyor.Kullanmış olduğumuz entegre program ve barkod sistemi sayesinde her ilacın o anki stok durumunu görebiliyoruz.


         Bu sistem sayesinde tespit edilen kritik stok seviyesinin altına düşenler sipariş departmanımızı bilgisayar ortamında uyarıyor.2002 yılında kurduğumuz bu stok takip sistemiyle stok maliyetini ve fireyi makul seviyelere çekmiş bulunuyoruz.

Yeni yılda dağıtım organizasyonunuz açısından hedefleriniz neler olacak?

        2007 yılında ciromuz %10 artırmayı ve karlılığımızı yükseltmeyi hedefliyoruz.Rekabetin çok yoğun ve kar marjlarının çok düşük seviyelerde kaldığı sektörümüzde kısa vadedeki hedeflerimizin başında, verimliliğimizi arttırmayı ve dağıtım giderlerimizi azaltıp faaliyet karını yükseltmeyi ön planda tutuyoruz.

        Uzun vadedeki hedefimiz ise AB’ye gireceğine inandığımız Türkiye’nin uluslararası standartlara ulaşmış bir firması olarak AB ülkelerindeki hastanelere, ülkemizde üretilmiş ilaçları satabilmek.Gerek bilançosu,gerekse ihalelerde aranan yeterlik ve iş deneyim belgeleriyle sektörümüzün ilk sıralarında yer alan firmamızın AB ülkelerinde de ihalelere girebilmesini sağlamak da en büyük hedeflerimiz.

        Beşer Ecza Deposu, sağlık sektörü gibi önemli bir alanda üstlendiği sosyal sorumluluğun bilincinde olup, topluma ve çevreye saygısını yitirmeden, Türkiye’ye hizmet etmeye devam edecek.

HAKSIZ REKABETTEN KORUNMAK İÇİN DENETiMLER ARTIRILMALI

         Kamu ilaç dağıtımı sektöründe yoğun bir rekabet yaşandığını söylemek isterim.Önemli olan sektörümüzde haksız rekabete yol açan yasa dışı firmaların sürekli denetlenerek Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan “ıyi Dağıtım Koşulları Yönetmeliği’ne” uygun yatırım yapmalarını sağlamak.ılgili yönetmeliği uygun olarak; bina,ekipman ve tesisini inşa etmiş, prosedürlerle uygun olarak alt ve üstyapı yatırımlarını tamamlamış şirketlerin yatırım maliyetlerini oldukça yüksektir.Bu durum bahse konu yatırımları yapmış olan ecza depolarının yoğun rekabet ortamında çalışmasını zorlaştırıyor.Kaldı ki, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli bir konuda hizmet vermenin sosyal sorumluluk gereği olarak; depolanma ve dağıtım şartları (soğuk zincir) hususunda yönetmeliğe uygun yatırımların yapılması yasal zorunluluktur.

_______________________________________________________________________________________________________________________