İşe Alım

Şirket vizyonumuza ve temel değerlerimize uygun olacağını düşündüğümüz adaylar, nitelik ve yetkinlikleri konusuna uygun testlerle ölçülmektedir. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda uygun adaylar belirlenir ve referans araştırması doğrultusunda iş teklifi yapılır. Adayın ataması gerçekleştirilerek deneme süreci başlatılır.

Deneme Süreci

Şirketimizde iş başı yapan tüm çalışanlara kanunen belirlenen 2 aylık bir deneme süresi uygulanır. Deneme süresi içinde Şirket tarafından personelin şirkete ve değerlerine uyumu, mevcut ve gelecekteki potansiyelini şirketin ihtiyaçları yönünde kullanması açısından değerlendirmesi yapılır.Oryantasyon Eğitimleri

Şirketimizde işbaşı yaptırılan tüm personel deneme süresi içinde iki kademeli olarak oryantasyon eğitimine tabi tutulmaktadır. İlk aşamada genel oryantasyon eğitimi (şirket faaliyet alanı, vizyon, misyon, değerler, organizasyon yapısı, şirket ve bölüm hedefleri) ikinci aşamada mesleki oryantasyon eğitimi gerçekleştirilir. Oryantasyon eğitiminin etkinliği de deneme süresi sonunda değerlendirilir.

Teknik Eğitimler

Şirketimiz faaliyet kapsamı içinde vizyon ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan teknik eğitimleri belirleyerek bir plan dahilinde gerçekleştirmektedir. Teknik eğitimlerin temel amacı şirketimizin hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktır.Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu tip programlara, işçi ve şirket için yararlı olması ve ücretinin üst yönetim tarafından belirlenecek sınır içerisinde kalması halinde maddi ve manevi olarak destek verilebilmektedir. Ancak bu husus bir taahhüt değildir ve işverenin gerek desteği kesme, gerekse de destek şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Performans Yönetimi

Şirketimiz, vizyonuna ulaşmasında en önemli etken olarak gördüğü çalışanları için adil ve sistemsel bir değerlendirme aracı olarak yetkinlik ve hedef bazlı performans yönetim sistemini kurmuştur. Şirket hedefleri de bölüm ve bireysel hedeflere kadar indirgenmiştir. Bu iki parametrenin sonuçları periyodik olarak izlenmekte, yönlendirilmekte ve değerlendirilmektedir.Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi içerisinde kritik pozisyonların yedeklenmesi ve eğitimlerle desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kariyer yönetimi çerçevesi içerisinde değerlendirme sonuçlarına göre şirket içi atama, terfi ve rotasyonlar gerçekleştirilir.

Çalışan Memnuniyeti, Prim ve Ödül Yönetimi

Şirketimizde her yıl çalışan memnuniyet düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak sistemler işletilir ve hedeflendirilir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımız için tanıma, takdir ve ödül yönetim sistemi işletilir. Ayrıca somut hedef verilebilen ve takibi mümkün olan kadrolar için prim sistemi uygulanmaktadır.